Over ons


 

GEOTOP NV werd opgericht in 1990 is gegroeid tot een internationaal bureau van landmeters-experten.

Onze kernactiviteit bestaat uit landmeter-expertises, GEOmatiek en TOPografie.

Onze verschillende diensten worden zowel aangeboden aan privébedrijven, gemeentelijk, regionale, nationale en internationale overheden, als aan particulieren.

Om de steeds toenemende eisen van onze klanten tegemoet te komen, volgt GEOTOP de technologische evolutie nauwgezet.  GEOTOP maakt gebruik van de nieuwste generatie instrumenten en informatietechnieken. Daardoor kunnen we alle soorten opdrachten uitvoeren met bekwaamheid en efficiëntie.

Human resources : een multidisciplinaire team

De rijkdom en vakbekwaamheid van GEOTOP ligt in de diversiteit van haar personeel, zowel op het vlak van opleidingen als nationaliteiten. Daardoor vindt elk personeelslid zijn eigen plaats in de onderneming en heeft elkeen een unieke inbreng.

GEOTOP’s werknemers genoten verschillende opleidingen, zo zijn er : landmeters-experten, ontwerpers, secretaresses, gediplomeerden in geometrologie, ingenieurs landmeters, technici, landbouwkundig ingenieurs, commercieel en industrieel ingenieurs, informatici, topografen, boekhouders, enz.

Kwaliteitsnormen: onze garantie

Door de ervaring die we gedurende 25 jaar hebben opgebouwd, zet GEOTOP al haar kennis en vaardigheden ter uwer beschikking om aan uw wensen te beantwoorden volgens de regelen der kunst en conform de beroepsethiek en -eer.

De kwaliteit van onze prestaties is enerzijds gewaarborgd door procedures van interne controle, overleg en tussentijdse evaluaties en anderzijds door een intensieve en permanente opleiding van onze medewerkers.

Om dit niveau van optimale kwaliteit te garanderen, is GEOTOP ISO-9001 gecertificeerd sinds 2003 en zijn onze landmeters aangesloten bij de Belgische Orde van Landmeters-Experten.